Weerbaarheidstrainingen

[slideshow_deploy id=’162′]

We leven in een complexe maatschappij. De samenleving en de mensen in je omgeving verwachten veel van je. Hoe kun je het beste een evenwicht vinden tussen al deze verwachtingen en je eigen dromen en wensen? Soms lijkt het er in je leven op, alsof je letterlijk tegen een muur aanloopt. Of je staat op een kruispunt en weet niet welke richting je op moet gaan. Hoe ga je om met depressieve gevoelens, middelengebruik, pesten, (seksuele)intimidatie, machtsmisbruik, geweld, agressie, hindernissen en tegenslagen? Hoe ga je om met een negatief zelfbeeld, een lage eigenwaarde, weinig aansluiting met anderen, weinig controle hebben over emoties zoals, angst, paniek, kwaadheid, verdriet of pijn?

Weerbaar zijn en jezelf beschermen betekent veel meer dan jezelf fysiek (kunnen) verdedigen. Er zijn vele stappen mogelijk tussen ‘nee zeggen’ en iemand een slag geven.

In veel verschillende situaties is een assertieve reactie voldoende om je eigen grenzen aan te geven. Met je lichaamstaal geef je ondersteuning aan je verbale boodschappen. Wat als iemand over je grenzen heen gaat, agressief wordt of gewelddadig? Wat als iemand jouw mening, jouw gevoelens of jouw normen en waarden niet respecteert?

Weerbaarheidstrainingen om/voor:

 • Beter in je vel te zitten 
 • Meer uit jezelf te kunnen halen
 • Je eigen grenzen en die van anderen te kunnen (h)erkennen
 • Meer vertrouwen in jezelf en je mogelijkheden hebben
 • Een positief zelfbeeld
 • Wilskracht
 • Voor jezelf op kunnen komen
 • Duidelijke lichaamstaal
 • Zelfvertrouwen
 • Bewust zijn van je eigen gedrag
 • Veerkrachtig zijn: kunnen omgaan met wisselende omstandigheden en tegenslagen
 • Jezelf (fysiek) kunnen verdedigen
 • Het kunnen inzetten van je persoonlijke kracht

Wat is weerbaarheid?

Weerbaarheid kent vele facetten en kan niet in één enkele zin omschreven worden. De kracht van onze weerbaarheidstrainingen zit hem in de evenwichtige combinatie van zowel motorische, sociale en emotionele weerbaarheid (zie de figuur hieronder).

3 elementen

 Motorische weerbaarheid

Sociale weerbaarheid

Emotionele weerbaarheid

Onder motorische weerbaarheid wordt o.a. fysieke verdediging verstaan. Sociale weerbaarheid is bijvoorbeeld het omgaan met mensen die verbaal over jouw grenzen heen gaan, zoals pesten. Met emotionele weerbaarheid wordt o.a. omgaan met teleurstellingen in je leven bedoeld.

Door de combinatie van motorische, sociale en emotionele weerbaarheid word je gestimuleerd om zelfstandig conflictsituaties op te lossen. Je leert gebruik te maken van je persoonlijke kracht.

In de training wordt specifiek gekeken naar de wensen en mogelijkheden van het individu. Naast sekse en leeftijd kunnen bijvoorbeeld ook etnisch-culturele, sociale en levensbeschouwelijke achtergronden van belang zijn. Deze zijn van invloed op de manier waarop een kind of volwassene denkt, voelt en handelt. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfbeeld, intimiteit, seksualiteit, grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid. Ieder mens is namelijk uniek en heeft waar nodig specifieke aandacht nodig die door middel van deze training gegeven kan worden.

Vragen?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Stuur een mail naar info@pgktraingingen.nl dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.