Visie

PGK trainingen wil de persoonlijke kracht van mensen laten groeien.

 We leven in een complexe maatschappij, waarin veel van je verwacht wordt. Hoe kun je het beste evenwicht vinden tussen je eigen dromen en wensen en wat er van je verwacht wordt. Opkomen voor je eigen grenzen moet een keuze zijn. De reden daarvoor mag echter nooit zijn dat je het niet kunt.

Wie ben jij en wie wil je zijn? Wij willen iedereen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

“Je bent mooi en de moeite waard om gezien en gehoord te worden”.

In onze trainingen wordt specifiek gekeken naar de wensen en mogelijkheden van het individu. Naast sekse en leeftijd kunnen bijvoorbeeld ook etnisch-culturele, sociale en levensbeschouwelijke achtergronden van belang zijn. Deze zijn van invloed op de manier waarop een kind of volwassene denkt, voelt en handelt. Bijvoorbeeld als het gaat om zelfbeeld, intimiteit, seksualiteit, grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid. Ieder mens is namelijk uniek en heeft waar nodig specifieke aandacht nodig die door middel van onze trainingen gegeven kan worden.

PGK trainingen wil weerbaarheidstrainingen toegankelijk maken voor iedereen.